Start

  |  

Företaget

  |  

Tjänster

  |  

Rådgivningsprocess

  |  

Marknadsplats

  |  

Karriär

  |  

Aktuellt

  |  

Kontakt

  |  

Kundzon

  |  

Rådgivningsprocess - så här jobbar vi 

Vår rådgivningsprocess utgörs av två huvuddelar och sedan av kontinuerliga uppföljningar.

Dina önskemål nu och inför framtiden

Vid första mötet kommer vi att intervjua dig om din situation för att kunna bilda oss en uppfattning om vad du kan behöva hjälp med, vilka behov du kan tänkas ha och vad du har för önskemål nu och inför framtiden. För att senare kunna återkomma och ge dig en offert eller ett så utförligt förslag som möjligt behöver vi med ditt medgivande inhämta information från dina försäkringsgivare/produktbolag och Pensionsmyndigheten.

Uppfyller vårt förslag dina förväntningar genomför vi önskade förändringar

Vid andra mötet går vi tillsammans igenom din pensionsprognos och/eller de spar- och placeringsalternativ som är aktuella. Vi utvärderar även ditt försäkringsskydd för att säkerställa att det motsvarar dina krav och önskemål. Vår granskning mynnar ut i förbättringsförslag avseende flexibilitet, villkor, skatter, avgifter, förvaltning, service, etc. Uppfyller förslaget dina förväntningar genomför vi önskade förändringar. Då sköter vi också alla kontakter med de olika försäkrings- och produktbolagen och hjälper dig med samtliga ansökningshandlingar.

Löpande uppföljningar och anpassningar utifrån dina önskemål

Vid varje uppföljningsmöte kommer du att få en uppdaterad pensionsprognos och ett aktuellt värdebesked för dina placeringar. Dina spar- och försäkringslösningar anpassar vi löpande efter dina önskemål och behov. Genom överenskommen uppdragsbeskrivning garanterar vi dig objektiva råd och regelbundna uppföljningsmöten.
 

Logga in

Ange ditt telefonnummer så ringer vi
dig för en mötestid.

Namn: *
Telefon:


Folksam, insatt kapital
tom 150630
6,0 %
Folksam 3,0 %
Skandia 4,0 %
SEB  4,0 %
SEB Gamla 16,0 %
Länsförsäkringar Gamla 2,0 %
Länsförsäkringar Nya 6,0 %

 
© LUXOR FINANS 2012   |  INFO@LUXORFINANS.SE   |  WEBBYRÅ: BISHOP MEDIA