Vi finns nära dig
Vi bryr oss
Vi skapar möjligheter
Vi finns nära dig
Vi bryr oss
Vi skapar möjligheter

Välkommen till det nära och engagerade rådgivningsföretaget inom pensionsplanering, kapitalplacering samt person- och skadeförsäkring

Luxor Finans erbjuder marknadens främsta produkter och tjänster från ett stort antal försäkringsbolag och finansiella institut.

Med stort engagemang ställer vi oss på kundens sida för att finna den bästa lösningen för ett tryggare och rikare liv. Vi möter behoven hos företag och individer med vårt breda erbjudande, vår starka lokala närvaro och genom vårt delägande i förmedlarorganisationen Hjerta får vi den stora organisationens möjligheter och fördelar.

Vi levererar värde för våra kunder genom närhet, engagemang och frihet. Idag finns Luxor Finans på 6 orter och Hjerta på fler än 40 orter runt om i Sverige.

Vi fortsätter att växa och skapa framtidens bästa rådgivarorganisation nära våra kunder.

 

RÅDGIVNING

Vi ger dig skräddarsydd rådgivning utifrån dina behov.

En heltäckande trygghetslösning består i de flesta fall av flera delar. Viss trygghet står staten och din arbetsgivare för men ofta behöver du göra egna kompletteringar för att matcha dina behov och din situation.

Luxor Finans rådgivare lägger ned mycket arbete på att förstå din situation och dina behov innan vi ger förslag på lösning där vår rådgivning alltid har ett helhetsperspektiv. Vi går igenom din situation steg för steg och ser till att välgrundade beslut fattas. Det innebär att du som kund hos oss kan fokusera på det som du vill ägna dig åt.

 

PRIVAT

Med Luxor Finans rådgivning och analys får du och din familj ett försäkringsskydd utefter era behov och önskemål. Ni får dessutom ett sparande med en bra kombination av risktagande och avkastningsmöjligheter, oavsett om ni sparar på kort eller lång sikt.

Vilka försäkringar och sparformer som är rätt för dig och din familj beror på faktorer som ålder, familjesituation, privatekonomi, riskbenägenhet, behov och önskemål. Därför lägger vi mycket arbete på att förstå din situation och dina behov innan vi ger råd.

Luxor Finans - Med Närhet och Engagemang skapar vi Frihet.

 

FÖR DITT FÖRETAG

Bland våra kunder finns såväl stora som små företag inom alla branscher - från de större företagen till den egna företagaren och privatpersonen.

Vi på Luxor Finans erbjuder en anpassad löpande rådgivning för ditt företag och era medarbetare när det gäller er pensionsplanering, kapitalplacering, person- & företagsförsäkring.

Vi går tillsammans igenom vilka skattemässiga möjligheter och skillnader som finns via företaget i olika lösningar där vi med utgångspunkt från er situation, behov och ambitionsnivå kommer fram till en lösning där vi löpande ser över era placerings- och försäkringslösningar.

Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster från de flesta försäkringsbolag och andra finansiella institut.

 

TECKNA FÖRSÄKRING

Hur klarar du dig eller din familj ekonomiskt om du drabbas av sjukdom, olycksfall eller ett dödsfall? Här finns möjlighet att teckna försäkring mot full arbetsförhet och kräver då ingen hälsoförklaring.

Här kan du teckna en livförsäkring som ger ett ekonomiskt skydd i händelse av dödsfall, en olycksfallsförsäkring för att förbättra din ekonomi i händelse av invaliditet, en barn- och ungdomsförsäkring som lämnar ersättning vid sjukdom och olycksfallsskada eller en sjukvårdsförsäkring som ger dig tillgång till att snabbt få läkarvård vid sjukdom och möjlighet att snabbare komma tillbaka till en normal vardag.

 • Extra ekonomisk trygghet och skydd för dig och din familj
 • Låg kostnad
 • Bra villkor
 • Enkla hälsokrav

FÖR DITT FÖRETAG

Bland våra kunder finns såväl stora som små företag inom alla branscher - från de större företagen till den egna företagaren och privatpersonen.

Vi på Luxor Finans erbjuder en anpassad löpande rådgivning för ditt företag och era medarbetare när det gäller er pensionsplanering, kapitalplacering, person- & företagsförsäkringar.

Vi går tillsammans igenom vilka skattemässiga möjligheter och skillnader som finns via företaget i olika lösningar där vi med utgångspunkt från er situation, behov och ambitionsnivå kommer fram till en lösning där vi löpande ser över era placerings- och försäkringslösningar.

Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster från de flesta försäkringsbolag och andra finansiella institut.


PRIVAT

Med Luxor Finans rådgivning och analys får du och din familj ett försäkringsskydd utefter era behov och önskemål. Ni får dessutom ett sparande med en bra kombination av risktagande och avkastningsmöjligheter, oavsett om ni sparar på kort eller lång sikt.

Vilka försäkringar och sparformer som är rätt för dig och din familj beror på faktorer som ålder, familjesituation, privatekonomi, riskbenägenhet, behov och önskemål. Därför lägger vi mycket arbete på att förstå din situation och dina behov innan vi ger råd.

Luxor Finans - Med Närhet och Engagemang skapar vi Frihet.

RÅDGIVNING

Vi ger dig skräddarsydd rådgivning utifrån dina behov.

En heltäckande trygghetslösning består i de flesta fall av flera delar. Viss trygghet står staten och din arbetsgivare för men ofta behöver du göra egna kompletteringar för att matcha dina behov och din situation.

Luxor Finans rådgivare lägger ned mycket arbete på att förstå din situation och dina behov innan vi ger förslag på lösning där vår rådgivning alltid har ett helhetsperspektiv. Vi går igenom din situation steg för steg och ser till att välgrundade beslut fattas. Det innebär att du som kund hos oss kan fokusera på det som du vill ägna dig åt.

TECKNA FÖRSÄKRING

Hur klarar du dig eller din familj ekonomiskt om du drabbas av sjukdom, olycksfall eller ett dödsfall?

Här finns möjlighet att teckna försäkring mot full arbetsförhet och kräver då ingen hälsoförklaring.

Här kan du teckna en livförsäkring som ger ett ekonomiskt skydd i händelse av dödsfall, en olycksfallsförsäkring för att förbättra din ekonomi i händelse av invaliditet, en barn- och ungdomsförsäkring som lämnar ersättning vid sjukdom och olycksfallsskada eller en sjukvårdsförsäkring som ger dig tillgång till att snabbt få läkarvård vid sjukdom och möjlighet att snabbare komma tillbaka till en normal vardag.

 • Extra ekonomisk trygghet och skydd för dig och din familj
 • Låg kostnad
 • Bra villkor
 • Enkla hälsokrav

Samarbetspartners

Luxor Finans samarbetar med flertalet av de svenska försäkringsbolagen och använder oss av deras försäkrings- och fondutbud vid rådgivning till kund. Vi arbetar även med Hjertas förmånliga erbjudanden.

Klicka här för att se vilka bolag som vi samarbetar med.

 • danica
 • movestick
 • seb
 • skandia
 • spp
 • bliwa
 • garantum
 • strukturinvest
 • storebrand
 • east capital
 • aig
 • atlantica
 • dina
 • euro
 • gjensidige
 • gouda
 • åland
 • länsförsäkringar
 • moderna
 • protector
 • trygg_hansa

För att besöka denna webbsida behöver du samtycka till att vi sparar cookies för att du ska få den bästa upplevelsen.