Personförsäkring

Vi erbjuder skydd för anställd personal, ägare och ledningsgrupper. Utifrån ert företags önskemål hjälper vi er utveckla en policy för företagets hantering av liv-, sjuk- & olycksfallsskydd, tjänstepensioner, sjukvård och rehabilitering samt sjukförsäkring som kompletterar den allmänna ersättningen från försäkringskassan.

Vi erbjuder även försäkringsskydd i form av gruppförsäkring, tjänstereseförsäkring och övriga lösningar er personal kan tänkas ha behov av. Tillsammans skapar vi trygghetslösningar som bidrar till att ni blir en attraktiv och trygg arbetsgivare.

Hälsa och sjukvård - få snabb läkarvård om du blir sjuk

Att snabbt få läkarvård vid sjukdom innebär att den anställde får möjlighet att fortare komma tillbaka till en normal vardag. En sjukvårdsförsäkring ger tillgång till rådgivning, kvalificerad privatvård hos specialister och olika former av rehabiliteringstjänster som till exempel naprapat, kiropraktor, dietist mm. Det finns även möjlighet att få hjälp vid enklare besvär via app eller hemsida. Den anställde slipper långa kötider och har möjlighet att påverka tidpunkt för läkarbesök och operationer.

Livförsäkring - ekonomisk trygghet vid dödsfall

En livförsäkring ger ett ekonomiskt skydd i händelse av dödsfall. Med en livförsäkring får den anställdes efterlevande möjlighet att lösa exempelvis hela eller delar av bostadslån och bli skuldfria. Livförsäkring kan också användas för att klara omställningen i ett företag om värdefull personal, ägare eller person i ledningsgrupp avlider.

Trygghetspaket vid sjukdom

Blir den anställde allvarligt sjuk är det tryggt att ha en försäkring som täcker både inkomstbortfall samt sveda och värk. Möjlighet finns till ekonomisk ersättning vid sjukdom i tre olika steg. Engångsersättning vid diagnos om den anställde drabbas av en allvarlig sjukdom, löpande ersättning vid sjukskrivning samt engångssumma vid fastställd arbetsoförmåga.

Invaliditetsförsäkring – ekonomisk trygghet vid olycksfall och sjukdom

Om den anställde drabbas av invaliditet på grund av olycksfall eller sjukdom kan detta förändra livsvillkoren dramatiskt. För att förbättra den anställdes ekonomi i händelse av invaliditet kan ni teckna en olycksfallsförsäkring, som kompletteras med en invaliditetsförsäkring till följd av sjukdom. Med en försäkring som ger ersättning vid invaliditet får den anställde ekonomisk hjälp att underlätta vardagen vid en allvarlig skada.

Gamla stan i Linköping

För att besöka denna webbsida behöver du samtycka till att vi sparar cookies för att du ska få den bästa upplevelsen.