Tjänstepension

En tjänstepension betalas av arbetsgivaren och är en viktig del av din totala pension. Du kan själv vara med och påverka hur hela eller delar av pengarna som betalas in ska förvaltas. Har du möjlighet att påverka storleken på din tjänstepension via din arbetsgivare?

Vad är tjänstepension och vilka får det?

Tjänstepensionen är den del av pensionen som din arbetsgivare betalar – en väsentlig del av din totala pension. Genom att göra ett aktivt val och välja en bra rådgivning och stabil förvaltare kan du få pengarna att växa ännu bättre.

Det är inte alla arbetsgivare som betalar in tjänstepension till sina anställda, men det är ändå ganska vanligt att vi får tjänstepension i Sverige. Eftersom den allmänna pensionen har ett intjänandetak är det fördelaktigt att kunna komplettera med en tjänstepension för att få ett mera omfattande pensionssparande. Generellt sett så ska man ha fyllt 25 år innan man börjar få tjänstepension.

Om du studerar eller är arbetslös får du ingen tjänstepension. Egenföretagare får inte heller någon tjänstepension automatiskt utan får själva se till att ordna med en tjänstepension för sig själva och sina anställda. Luxor Finans går tillsammans med dig igenom hur det ser ut idag och vilka alternativ som finns oavsett om du är anställd eller egenföretagare.

Hur mycket får jag i tjänstepension när jag väl går i pension?

Storleken på din samlade slutliga tjänstepension är beroende av hur mycket lön du har haft under åren, var du arbetar och har arbetat, hur många år du har arbetat och hur du har valt att placera dina pengar.

Om du har kollektivavtalad tjänstepension är det också beroende av vilket avtalsområde du tillhör.

Det finns två typer av tjänstepensioner; premiebestämd och förmånsbestämd tjänstepension.

Premiebestämd tjänstepension kallas det när arbetsgivaren sätter av en viss del av din lön till din tjänstepension. En förmånsbestämd tjänstepension garanterar däremot den anställde en viss procentsats av sin slutlön när man går i pension.

Om du har haft flera arbetsgivare som har gett dig tjänstepension har du flera tjänstepensioner.

Genom att lägga till försäkringsskydd får du större trygghet för dig och din familj om du blir sjuk, skadad eller avlider.

Vi på Luxor Finans hjälper dig att reda ut begreppen.

Kan man flytta sin tjänstepension?

Oftast har du möjlighet att flytta din tjänstepension, men det är beroende på om den aktör som du har din tjänstepension hos tillåter det eller inte.

Vi på Luxor Finans hjälper dig att ta fram för- och nackdelar med en eventuell flytt av din tjänstepension och vilka möjligheter som finns.

Om din tjänstepension

  • Kontrollera om ett efterlevandeskydd ingår eller inte. Du kan aktivt behöva komplettera eller ta bort det beroende på vilket behov du har och vad som ingår automatiskt.
  • Se till att rätt person står som förmånstagare till efterlevandeskyddet. Om du är osäker kan du skicka in en ny blankett där du namnger den person du vill ska få pengarna om du avlider.
  • Om du tillhör en valcentral, kontakta den när du ska ändra eller ta bort efterlevandeskyddet. Om du får tjänstepension betald av din arbetsgivare kontakta försäkringsbolaget som arbetsgivaren har kontakt med. Fråga oss på Luxor Finans om du är osäker.
  • Du kan byta fonder hos det försäkringsbolag som du valt. Det är avgiftsfritt att byta och det medför inga skattekonsekvenser.
  • Se över dina placeringar och byt placering vid behov. Du har stor möjlighet att påverka din slutgiltiga tjänstepension med de placeringsval du gör.
  • Med tjänstepension genom hela arbetslivet kan du vara trygg med att din pension växer.

Som serviceavtalskund hos Luxor Finans hjälper vi dig att se över och ta beslut i dessa frågor.

Vad finns det för tjänstepensioner?

Det finns både kollektivavtalad och icke-kollektivavtalad tjänstepension.

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan facket och arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation som reglerar bl a förmåner som t ex tjänstepension. Om kollektivavtal finns på din arbetsplats så får du en kollektivavtalad tjänstepension, även kallad avtalspension. Hanteringen av din tjänstepension sköts av en valcentral vilken ger dig möjlighet att välja försäkringsbolag som förvaltar din tjänstepension. Det finns flera olika kollektivavtalade tjänstepensionsavtal, de fyra största är SAF-LO, ITP, KAP-KL och PA-03/PA16.

Privatanställd arbetare

Du som är privatanställd arbetare får pension från din arbetsgivare som kallas Avtalspension SAF-LO. Från det år du fyller 25 år sätter din arbetsgivare in pengar till din pension och du kan välja att lägga till skydd för din familj.

Privatanställd tjänsteman

Du som är privatanställd tjänsteman omfattas av ITP-avtalet. Det innebär att din arbetsgivare betalar in ett visst belopp till din tjänstepension.

Kommun- eller landstingsanställd

Är du anställd inom kommun-eller landsting betalar din arbetsgivare in pengar till din pension i antingen KAP-KL eller AKAP-KL. Du gör ditt val hos Pensionsvalet, Electum eller Valcentralen som är tjänstepensionernas valcentraler.

Statligt anställd

Du som är statligt anställd har en tjänstepension. Du gör ditt val hos Statens tjänstepensionsverk (SPV) som är valcentral för PA 03/PA 16.

Icke-kollektivavtalad tjänstepension

Oftast när du har en icke-kollektivavtalad tjänstepension har ditt företag träffat avtal med olika aktörer där du kan välja att ha din tjänstepension. Du kan fråga din arbetsgivare vilka aktörer du kan välja att ha din tjänstepension hos.

Saknar du tjänstepension i din anställning är det bra om du kan spara själv för att kompensera för den uteblivna tjänstepensionen.

Norrköping

För att besöka denna webbsida behöver du samtycka till att vi sparar cookies för att du ska få den bästa upplevelsen.