Tillstånd och tillsyn

Tillstånd

Luxor Finans har tillstånd hos Finansinspektionen att bedriva försäkringsdistribution enligt nedan:

  • Försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser (direkt)
  • Försäkring i samtliga livförsäkr. klasser (direkt) förs.förm
  • Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)

Bolagsregistrering

För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkringsförmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Luxor Finans är registrerade hos Bolagsverket för försäkringsförmedling samt därmed förenlig verksamhet. Luxor Finans har inte kvalificerat innehav i något försäkringsbolag/förmedlingsbolag.

Bolagsverket
851 81 SUNDSVALL
Tfn: 060-18 40 00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.bolagsverket.se

Tillsyn

Luxor Finans står under tillsyn av Finansinspektionen, den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Finansinspektionen ska på begäran upplysa kunder och andra om en anställd hos Luxor Finans har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 STOCKHOLM
Tfn: 08-787 80 00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.fi.se

Luxor Finans står under tillsyn av Konsumentverket vad avser marknadsföring.

Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad
Tfn: 0771-42 33 00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.konsumentverket.se

Branschreglering

Luxor Finans är anslutet till Insuresec och samtliga våra rådgivare är licensierade och gör årliga kunskapsuppdateringar.

www.insuresec.se kan du läsa mer om hur Insuresec bidrar till en bättre rådgivning och ett ökat konsumentskydd samt kontrollera om din rådgivare är licensierad.

Bäveån i Uddevalla

För att besöka denna webbsida behöver du samtycka till att vi sparar cookies för att du ska få den bästa upplevelsen.