Företagsförsäkringar

Luxor Finans erfarna och kunniga rådgivare förklarar vilka försäkringar ni har behov av och hur de fungerar för ert företag.

Vi hjälper ert företag att teckna rätt försäkringslösningar för ert företag och er verksamhet där vi erbjuder marknadens främsta produkter och tjänster från ett stort antal försäkringsbolag.

Med ett bra försäkringsskydd för företaget kan ni känna er trygga med att ni får det stöd ni behöver om något oförutsett inträffar.

Vi arbetar nära dig som kund

Vi vet att det finns mycket att tänka på när man driver företag där man exponeras mot allt flera risker och där företaget sannolikt förändras och utvecklas över tid och därmed kommer också behovet av försäkring att variera. Förmågan att hantera dessa risker och förändringar påverkar såväl den löpande verksamheten som varumärket och marknadspositionen.

Vi försöker förstå varje företags unika behov och utmaningar. Som kund får du en lokal partner - nära dig - som hjälper er med era försäkringar och där ni kan fokusera på företagets kärnverksamhet.

Vi är engagerade i våra kunder

Vår framgång bygger på att vi lyckas skapa trygghet och ett rikare liv för våra kunder. Långsiktiga engagemang och löpande rådgivning är viktiga ingredienser i vårt erbjudande samt vår strävan till kontinuerlig förbättring. Vi tror och hoppas att det ger oss nöjda kunder.

Vi på Luxor Finans vill erbjuda dig det bästa alternativet utifrån din situation och ditt företags verksamhet. Efter en detaljerad riskanalys upphandlar vi ett antal försäkringslösningar för att kunna ta fram det bästa som respektive försäkringsbolag kan erbjuda i form av villkor och priser.

Luxor Finans rådgivare är kunniga och erfarna - det gör skillnad

När du väljer Luxor Finans kan du vara säker på att du får professionell hjälp och blir väl omhändertagen. Kunskap och erfarenhet är viktigt men vi ska även kunna förklara vilka försäkringar du har behov av och hur de fungerar för ditt företag – så att du förstår.

Vilka är dina behov

Varje företag är unikt med unika försäkringsbehov.

Luxor Finans försäkringsförmedlare är experter på att välja rätt bland ett stort antal lösningar och att hitta den mest fördelaktiga för just ditt företag och dina behov.

Vanliga försäkringar för företag är:

Egendomsförsäkring

Egendomsförsäkringen skyddar företagets egendom. Motordrivna fordon försäkras genom separata motorfordonsförsäkringar. Egendomsförsäkringens grundomfattning är vanligtvis:

 • Brandförsäkring
 • Inbrottsförsäkring
 • Vattenskadeförsäkring

Utöver denna omfattning kan egendomen skyddas mot andra skador som inte omfattas i grundomfattningen:

 • Allriskförsäkring - skyddar egendomen mot utifrån kommande skadehändelser utan samband med brand-, inbrotts- och eller vattenskadehändelser.
 • Maskinförsäkring - skyddar egendomen mot inifrån kommande skadehändelser

Vi val av egendomsförsäkring anges vilka skadehändelser man önskar försäkra sig för och till vilken självrisk vid en eventuell skada.

Som kund följer man försäkringsbolagets angivna säkerhetsföreskrifter. 

För mer information och frågor kring egendomsförsäkringar kontakta oss gärna!

Avbrottsförsäkring

Avbrottsförsäkringen skyddar företaget vid stillestånd.

Exempel på avbrottsförsäkringar är:

 • Traditionell avbrottsförsäkring
 • Maskinavbrottsförsäkring
 • Extrakostnadsförsäkring
 • Leverantörsavbrottsförsäkring
 • Sjukavbrottsförsäkring
 • Smittavbrottsförsäkring (Restaurang, matservering)

Efter hur lång tid räknar ni med att ert företag är uppe i full produktion efter en större egendomsskada, exempelvis brandskada?

Har ni som företag andra maskiner ni kan flytta produktionen till vid avbrott eller får ett avbrott direkt påverkan på resultatet?

Hur påverkas ert företag vid brand hos någon av era huvudleverantörer?

Har ni nyckelpersoner i verksamheten där en sjukskrivning skulle ha direkt inverkan på företagets resultat?

Ansvarsförsäkring

En ansvarsförsäkring omfattar i sin grund skadeståndskrav emot företaget på grund av orsakad person- eller sakskada.

Ansvarsförsäkringen kan utökas till att omfatta även andra skadehändelser såsom:

 • Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Skadeståndskrav av ekonomisk karaktär som inte har sin grund eller ursprung i en person eller sakskada.
 • Konsultansvarsförsäkring. Vid rådgivande verksamheter. Det kan också omfatta teknisk rådgivning såsom ritningar, konstruktioner eller motsvarande.
 • Miljöansvarsförsäkring 
 • VD- och Styrelseansvarsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring

En rättsskyddsförsäkring ersätter delar av företagets kostnader i samband med ersättningsbara tvister. Ska er rättsskyddsförsäkring även täcka tvister utanför Sverige?

Entreprenadförsäkring

Entreprenadförsäkring är aktuell inom flertalet branscher där arbete sker ute på fältet.

Som byggnadsföretag har man många olika avtal att hänsyn till vilka ska harmonisera med den egna entreprenadförsäkringen. I entreprenadförsäkringen ska anges entreprenadernas storlek, värdet av verktyg och hjälpmedel och vilka förvaringsplatser som används. Vi hjälper er till rätt försäkring oavsett om det är en total-, general-, delad entreprenad eller om ni arbetar som underentreprenörer.

Vid större projekt kan en s k projektförsäkring tecknas. Andra delar som kan tillkomma är olika former av garantier och fullgörandeskydd.

Luxor Finans hjälper er att skräddarsy och upphandla er entreprenadförsäkring.

Transport- och varuförsäkring

Är era varor rätt försäkrade under transport och till vilka leveransvillkor?

Är ni ett företag som importerar eller exporterar varor? 

Vilka varor transporteras och till vilka värden?

Vilka villkor gäller vid anlitande av extern transportör?

Förekommer det lyft av varor-maskiner-reservdelar eller annat värdefullt gods?

Många är frågorna som behöver besvaras för att förstå om man är rätt försäkrad vid transport av varor.

Motorfordonsförsäkring

För att du ska vara trygg om olyckan skulle vara framme försäkrar vi lastbilar, bussar, taxi, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, tjänstebilsflottor och andra företagsägda fordon. Vi har flexibla försäkringslösningar för alla typer av företagsägda fordon.

Följande försäkringsmoment går att teckna:

 • Trafikförsäkring. Ersätter motpartens och tredje mans person- och sakskador. Även förarens samt passagerares personskador i det vållande fordonet ersätts.
 • Delkaskoförsäkring. Ersätter brand, stöld, glasruteskador på det egna fordonet.
 • Vagnskadeförsäkring. Ersätter skador på fordonet genom yttre plötslig och oförutsedd skadehändelse.
 • Hyrbilsförsäkring respektive avbrottsförsäkring
  Ersätter hyra av bil alternativt lämnar avbrottsersättning för tunga lastbilar och entreprenadmaskiner.

Fordon som inte är registreringspliktiga, exempelvis grävmaskiner och andra entreprenadmaskiner, kan enligt Trafikskadelagen behöva trafikförsäkring.

Motorfordonsförsäkring kan tecknas i ett så kallat storkundsavtal med samlingsbevis. Registreringspliktiga fordon blir försäkrade per automatik enligt en förbestämd försäkringsplan och premien för tillkommande respektive utgående fordon regleras i samband med att försäkringen förnyas, en gång per år.

VD- och styrelseansvarsförsäkring

En VD- och styrelseansvarsförsäkring ger VD, styrelseledamöter och andra ledande befattningshavare skydd för det personliga betalningsansvar de kan bli skyldiga till med anledning av den position de har i verksamheten.

Att rikta krav mot ledningen i en verksamhet har blivit allt vanligare där olika intressenter söker ersättning.

Vår process

1. Första möte

Vid ett första möte diskuterar vi igenom ert behov av företagsförsäkring. Det kan bland annat handla om företags-, fordons-, entreprenad-, transport- och/eller varuförsäkring. Vi på Luxor Finans presenterar vårt arbetssätt och erbjuder er möjligheten att bli kund hos oss.

2. Fullmakt

För att komma igång med vårt arbete behöver vi en fullmakt av er. Den gäller så länge ni är kund hos oss. Här väljer ni om det bara är företagsförsäkringen vi ska sköta eller om vi även ska se över helheten.

3. Värdering och upphandling

Vi sammanställer ert försäkringsbehov i ett upphandlingsunderlag som skickas tillsammans med fullmakten till utvalda försäkringsgivare. I takt med att offerterna kommer in till oss analyserar och sammanställer vi dessa. Vi presenterar de olika offerterna med dess för- och nackdelar vilket leder fram till ert beslut om försäkringsgivare.

4. Val av försäkringsgivare

Luxor Finans väljer försäkringsgivare i enlighet med ert beslut och tar även hand om ev. uppsägningar av tidigare försäkringar. Vi tar även över ansvaret för den löpande skötseln av er företagsförsäkring när det kommer till uppdatering, utökning och marknadsbevakning. Vi finns även tillhands för dig som kund vid eventuella skadefall.

Kalmar slott

För att besöka denna webbsida behöver du samtycka till att vi sparar cookies för att du ska få den bästa upplevelsen.