Ansvarsförsäkring

Luxor Finans och dess försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Den försäkringen täcker eventuell skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss mot dig som är kund.

Försäkringen är tecknad hos Nordeuropa Försäkring AB och försäkringsgivare är Accelerant Insurance Limited. Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där du anser att Bolagets agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot Nordeuropa Försäkring AB. Vid skada, vänligen kontakta Sedgwick Sweden AB, 08-98 33 60, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. som reglerar skador åt Nordeuropa.

Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du dock underrätta Bolaget om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller försäkringsförmedling är 1 300 380 euro och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är             3 901 130 euro.

Nordeuropa Försäkring AB
Box 56044
102 17 STOCKHOLM
Tfn: 08-664 51 00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.@nordeuropa.se

Grundsund, Lysekil

För att besöka denna webbsida behöver du samtycka till att vi sparar cookies för att du ska få den bästa upplevelsen.