Tjänstepension

Tjänstepensionen är en uppskattad förmån bland medarbetare. Samtidigt tycker många att det är något som är svårt att sätta sig in i och förstå. Ert företag har mycket att vinna på att hjälpa era medarbetare att få personligt anpassade lösningar, både när det gäller långsiktigt sparande och försäkringsskydd. Med Luxor Finans rådgivning ökar kunskapen hos era medarbetare och de inser värdet av sina anställningsförmåner.

Era önskemål och behov styr rådgivningen. Rådgivningen kan se ut på olika sätt, från en ren informativ rådgivning, alternativt via en Webrådgivning eller som det vanligaste och mest uppskattad den ”personliga rådgivningen” kanske kompletterad med portföljförvaltning. Vår erfarenhet är att det är först i det personliga mötet som medarbetaren ser och förstår helheten och verkligen inser värdet av förmånerna i sin anställning. Vår Förmedlarorganisation Hjerta har i flera år placerat sig i topp enligt SKI:s rapport avseende kundnöjdhet.

För dig som företagskund blir det extra viktigt att få rådgivning kring helheten. De tre hörnstenarna för en företagare är den privata ekonomin, företagets ekonomi och det egna pensionskapitalet. Vi bygger vårt tjänste- och produkterbjudande utifrån din helhet som företagare och ger råd utifrån din komplexa situation.

Kalmarsundsparken

För att besöka denna webbsida behöver du samtycka till att vi sparar cookies för att du ska få den bästa upplevelsen.