Om LUXOR FINANS

 

Ett långsiktigt samarbete enligt kundens önskemål 

Som försäkringsförmedlare och placeringsrådgivare arbetar vi i nära samarbete med våra kunder enligt en överenskommen uppdragsbeskrivning. Detta garanterar dig som kund ett långsiktigt samarbete med en servicenivå enligt dina önskemål.

Vår rådgivning är inriktad på att skapa ett helhetsperspektiv där kundens mål, åtaganden och behov står i centrum.

Utbudet av produkter ökar och prissättningen har blivit allt mer diversifierad. Detta skapar stora möjligheter för oss som rådgivare att hitta bra och kostnadseffektiva lösningar för dig som kund.

Vår ambition är att alltid erbjuda dig som kund en prisvärd och skattemässigt förmånlig lösning genom att kombinera produkter från de bolag som passar din situation bäst.

Vi gör skillnad!

Du kan känna dig trygg hos oss

Vi är medlemmar i Svenska Försäkringsförmedlares Förening, registrerade hos Insuresec och delägare i Hjerta, ett ledande rådgivningsföretag inom försäkring och sparande på den svenska förmedlarmarknaden. Finansinspektionen är tillsynsmyndighet.

Försäkringsförmedling är en tillståndspliktig verksamhet och för att få bedriva denna ställs ett flertal krav på Luxor Finans såsom bolag men också på de enskilda försäkringsförmedlarna. Bland annat ska den som förmedlar försäkringar och ger finansiella råd ha en bred försäkringskunskap, besitta relevant kunskap inom juridik och ekonomi samt även ha praktisk erfarenhet.

Samtliga anställda försäkringsförmedlare på Luxor Finans har genomgått adekvata utbildningar och har den erfarenhet som krävs.

Vår Förmedlarorganisation Hjerta har i flera år placerat sig i topp enligt SKI:s rapport avseende kundnöjdhet.

Luxor Finans lämnar inte råd baserat på opartisk och personlig analys. Luxor Finans ger råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkringsföretag. Detta innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av att förmedla försäkringar från enbart ett fåtal försäkringsgivare. Vi gör en noggrann analys av ett flertal försäkringsavtal, försäkringsprodukter och produktleverantörer för att våra kunder ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser kundens behov och önskemål.

LUXOR FINANS kärnvärden

Nära – Vi finns nära dig

Vår framgång bygger på nära, långvariga och professionella relationer.

Engagerade – Vi bryr oss

Vår framgång bygger på att vi lyckas skapa trygghet och ett rikare liv för våra kunder. Långsiktiga engagemang och löpande rådgivning är viktiga ingredienser i vårt erbjudande, samt vår strävan till kontinuerlig förbättring. Vi tror och hoppas det ger oss nöjda kunder.

Frihet – Vi skapar möjligheter

Vår framgång bygger på att erbjuda våra kunder en prisvärd och skattemässigt förmånlig lösning genom att kombinera produkter från de bolag som passar bäst. Vi möter marknadens nya produkter och behov där vi frigör tid för våra kunder.

Munksjön, Jönköping

För att besöka denna webbsida behöver du samtycka till att vi sparar cookies för att du ska få den bästa upplevelsen.